VAGNAR

Vagnar är ett perfekt hjälpmedel för att transportera din kajak mellan vattnet och eventuell transport.