NOIKE

Noike - Japanska beten av absolut premiumklass. För den lilla betesfabriken baserad i Osaka, Japan, är kvalitet och prestanda av yttersta vikt i tillverkningen av deras beten. I produktionen, som i många fall fortfarande sker för hand, används endast de bästa japanska råmaterialen. Varje bete genomgår strikt kvalitetskontroll och alla mjukbeten är FECO-certifierade och fria från ftalater. Från finesse-beten för UL-fiske, till creaturebaits och innovativa gösbeten, täcker Noike många aspekter av modernt fiske. Utforska kvaliteten och prestandan hos Noikes beten.