Säkerhet & hyresvillkor

Säkerhet för hyrestagare

Vi har som regel att alla hyrestagare alltid bär godkänd flytväst under paddling och när man vistas i kanadensaren eller kajaken och vid i och utstigning.

När du vistas på vattnet är det viktigt att vara synlig, dels för att förhindra kollisioner, dels för att synas i andra sammanhang. Tänk på att meddela färdväg och tid när ni ska ha återkommit från paddlingen. Lämna ert telefonnummer till oss och ta med vårt nummer. Planera vad du gör om du välter eller ramlar i vattnet. Åtgärder, klädbyten med mera. Förtär inte alkohol eller andra substanser som kan påverka balansen eller dina förmågor under paddling eller i vattnet.

Utrustning

Vi rekommenderar sköna och rätt kläder för väder. Tänk på att man blir varm när man paddlar så lager på lager är att föredra. Ofta kommer man behöva gå en bit i vattnet när man lägger i eller tar upp kajaken, så neoprenstövlar eller vanliga stövlar är att föredra beroende på vattentemperatur. Vi rekommenderar att man tar med lite fika eller enklare mat så man kan fylla på med energi under dagen. För fiske, så rekommenderar vi att man ringer oss för konsultation om vad som rekommenderas beroende på vilket fiske som ska genomföras. Vi har utrustning att hyra ut för olika typer av fiskeaktiviteter.

Transportera kanadensare och kajaker

Vi har ett begränsat antal släpvagnar som kan hyras separat. Det finns också möjlighet att boka transport från oss så lämnar och hämtar vi på överenskommen tid och plats i vårt närområde.

Friskvårdsbidrag

Det är tillåtet att använda friskvårdsbidraget för att delta i kanot och kajakpaddling, samt kajakfiske. Det maximala beloppet är 5000 kronor per år. För ytterligare information kontrollera med Skatteverket. Kontakta oss gärna om du vill använda ditt bidrag hos oss eller om ni från ett företag önskar komma i en grupp.

Här finner du våra hyresvillkor gällande hyra av kajak eller kanadensare. 
Dessa punkter skrivs under på plats vid uthämtning av objektet. 

 

Med objektet menas kanot, kanadensare och kajak, som uthyres enligt dessa villkor.

§ Objektet uthyrs till användaren för privat användning. Vidareuthyrning eller kommersiell verksamhet med objektet är inte tillåten.
§ Objektet får användas inom Sverige.
§ Uthyrningen avser viss period.
§ Objektet skall återlämnas till uthyrarens lokaler inom hyresperiodens tidsgräns.
§ Överskrids tidsgränsen utgår hyra med 1000 kronor utöver normal hyra per påbörjat dygn.
§ Uthyraren har rätt att återta objektet på hyrestagarens bekostnad efter hyrestidens utgång om hyrestagaren inte återlämnat objektet till uthyrarens lokaler.
§ Hyrestagaren skall informera sig om uthyrarens öppettider för hämtning och återlämning av objektet. Parterna kan skriftligen avtala om särskilda villkor.
§ Objektet hyrs ut i oskadat, fungerande skick tillsammans med eventuella tillbehör.
§ Hyrestagaren ska återlämna objektet i oskadat, fungerande skick tillsammans med eventuella tillbehör.
§ Hyrestagaren är själv ansvarig för att ha eller inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs i samband med utnyttjandet av objektet och tillbehör (flytväst/paddel).
§ Hyrestagaren och dennes rättsinnehavare ansvarar strikt för skada, olägenhet, olycka, personskada eller dödsfall som direkt eller indirekt uppkommer genom användandet av objektet eller tillbehör eller i samband med hantering eller lastning av objektet eller tillbehör.
§ Objektet är inte genom uthyraren försäkrat för hyrestagarens hyresperiod. Det åligger hyrestagaren att teckna eventuella försäkringar för objektet under hyresperioden eller kontrollera eller göra tillägg i t ex hemförsäkring.
§ För skador på objektet som helt eller delvis förhindrar fortsatt uthyrning av objektet efter hyrestagarens hyresperiod ska hyrestagaren ersätta uthyraren med skälig stilleståndsersättning (vilket ska motsvara förlorad hyra under t ex reparation) eller värdet på objektet vid totalskada.
§ Hyrestagaren medger att uthyraren har oinskränkt bättre rätt till objektet (egendomen och tillbehör som uthyrts under detta avtal. Någon besittningsrätt föreligger således inte för hyrestagaren under detta avtal eller efter att detta avtal löpt ut.
Uthyraren har full äganderätt till objektet och tillbehör.
§ Om hyresobjektet eller tillbehören skadas eller saknas vid återlämning, ska hyrestagaren betala uthyraren skälig ersättning för att ersätta denna skadade eller saknade utrustning. Priset på detta jämförs emot aktuella prislistor för konsument hos Kayakstore.se.
§ Vid tvist gäller tillämplig konsument rätt och tvist ska avgöras i svensk domstol.